W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma Ocean-Tech Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.01.01.01-00-0997/18Opracowanie bezzałogowego systemu podwodnego do prowadzenia wieloaspektowych misji głębinowych, realizowanych w celach procesowych”.

Dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu: Celem projektu jest realizacja prac B+R w wyniku, których opracowany zostanie innowacyjny, bezzalogowy system podwodny do prowadzenia specyficznych wieloaspektowych misji w środowisku wodnym w szczególności w celach procesowych. Unikatowe cechy i funkcjonalności urządzenia przełożą się na znaczne podwyższenie efektywności prowadzonych prac podwodnych.

POIR.01.01.01-00-0997/18   Opracowanie bezzałogowego systemu podwodnego

W ramach dofinansowania z Fundusze Europejskie Program Regionalny Firma Ocean-Tech Sp. z o.o. realizuje projekt 

Wspieranie eksportu firmy Ocean-Tech Sp. z o.o.

ww dofinansowanie w ramach projektu:

"Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

Dofinansowany z Funduszy Europejskich wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Agencję Rozwoju Pomorza S.A

wspieranie eksportu firmy Ocean-Tech
Ważna informacja !

Szanowni Państwo,
z przyczyn niezależnych  „Targi Wiatr i Woda 2020”, które miały odbyć się w terminie 12-15 marca 2020 roku zostały ODWOŁANE.


W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.


Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom.

Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.


Porównaj 0