Lista produktów producenta: L&W Compressors

 • Sprężarka przemysłowa LW 720 E nadaje się do zastosowań dla powietrza do oddychania i tam, gdzie wymagane są duże wydajności.

 • Zbiorniki magazynowe są często stosowane w celu zapewnienia dodatkowej wydajności napełniania w okresach szczytowych (z kaskadowymi panelami napełniającymi lub bez nich).

 • Chroń siebie, swoich pracowników i klientów przed ryzykiem eksplozji butli. Dzięki nowym bezpiecznym skrzynkom napełniania firmy L&W proces napełniania jest całkowicie bezpieczny i pozbawiony ryzyka. 

 • Szeroki zakres paneli do napełniania firmy L&W z obszerną listą funkcji jest wzorem dla branży projektowej. Modułowa konstrukcja gwarantuje, że stacje do napełniania mogą być rozbudowane w celu dostosowania do przyszłych wymagań.

 • Stosując metodę ciśnień cząstkowych, mieszaniny Nitrox lub Trimix mogą być mieszane i bezpiecznie, łatwo oraz precyzyjnie używane do napełniania za pomocą naszych paneli Pro lub klasycznych paneli napełniających. 

 • Do oczyszczania, suszenia i usuwania oleju z powietrza i gazów. Obudowy filtrów wysokociśnieniowych są certyfikowane i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników ciśnieniowych do maksymalnego ciśnienia roboczego 350 bar (5250 psi) i 420 bar (6200 psi).

 • Puracon Mobil BA jest  profesjonalnym rozwiązaniem dla przenosnego monitoringu wilgotności powietrza + CO ( tlenek węgla)  + CO2 ( dwutlenek węgla) + VOC ( węglowodory - olej) .

 • Czujnik wilgotnośc do powietrza oddechowego PURACON

 • Puracon Stationary ECO czujnik wilgotności powietrza oddechowego

 • Puracon Stationary PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem monitorowania wilgotności podczas napełniania butli powietrzem. Wersja PRO zawiera oddzielny czujnik i wyświetlacz. Czujnik jest zainstalowany bezpośrednio na rurociągu wysokociśnieniowym i znajduje się za filtrem wilgoci oraz jest podłączony do wyświetlacza poprzez przewód danych.

 • Suszarki adsorpcyjne od L&W do osuszania sprężonego powietrza do ciśnienia punktu rosy dla temp. od -25 °C, -40 °C lub do -55 °C i z opcjonalnym dodatkowym adsorberem węglowym. W suchym, wysoce nienasyconym sprężonym powietrzu procesy kondensacji nie są możliwe, gdyż woda nie może skraplać się w temperaturze powyżej punktu rosy.

 • Membrana Nitrox muszą być zasilana czystym powietrzem pod niskim ciśnieniem, które może pochodzić albo z wysokociśnieniowych zbiorników magazynowych powietrza (w połączeniu z Mixmaster HP), albo z małej sprężarki powietrza z doskonałym oczyszczaniem przed membraną (w kombinacji z Mixmaster LP). Systemy Mixmaster różnią się nieznacznie pod względem zakresu...

Porównaj 0